Počítání osob

Vážení obchodní přátelé,

v poslední době se "díky" korona virovým opatřením naší vlády množí poptávky po systémech pro počítání návštěvníků pro nejrůznější provozovny, obchodní řetězce, sklady nebo státní a zdravotnická zařízení.

Dovolujeme si proto připomenout řešení GeoVison 3D People Counter z našeho sortimentu.

Jedná se o tzv. TOV (Time-of-flight) kameru pro přesné 3D zobrazování v reálném čase, doplněnou o vlastní webserver s podporou PoE napájení a možností integrace GPS. Společně se softwarem GeoVision GV-Web Report dostane zákazník silný a spolehlivý nástroj pro analýzu návštěvnosti nebo pro kontrolu aktuálních počtů osob v jednotlivých objektech. Ve spojení s pokladním systémem v maloobchodě je možno v softwaru GV-Web Report vyhodnocovat a graficky zobrazit např. míru konverze - tedy počet uskutečněných pokladních transakcí, vydělený reálným počtem zákazníků. Což je v případě jednoho obchodu relativně nezajímavé číslo, při větším počtu poboček s možností vzájemného porovnání se už ovšem jedná o důležitý marketingový nástroj. 

 

Díky použité 3D technologii je GV-People Counter řádově přesnější než systémy, založené na čistě kameré bázi. Nejsou zde problémy s přechody světla a stínů, s protisvětlem v měnících se denních podmínkách, s falešným načítáním dalších předmětů v zorném poli a dokonce jdou z čítačů odfiltrovat i děti nebo další nezajímavé předměty.

Základní vlastnosti GV-3D People Counter:

- Vysoká přesnost počítání

- Obousměrné počítání osob

- Připojení přímo do LAN bez nutnosti provozu s PC

- Digitální In/Out s možností externí indikace překročení nastaveného počtu zákazníků

- PoE napájení s nízkou spotřebou

- Možnost vložení SD karty pro zálohu v případě výpadku LAN

- Volitelná integrace GPS

- Síťová integrace se softwarem GeoVision GV-Web report

 

Software GeoVision GV-Web Report

 

 

GV-Web Report je software s licenčním klíčem, určený pro integraci a analýzu dat z GV-3D People Counter jednotek nebo z GV-VMS/NVR software. Vhodný pro rozsáhlé implementace - dokáže přijímat, analyzovat, vyhodnocovat a zasílat data z až 1000 připojených zařízení. Jako službu jej lze nainstalovat na jakýkoli standardní PC nebo server. Umožňuje klientský přístup přes webové rozhraní ke zprávám, statistikám a grafům v reálném čase. 

 

Možnosti integrace:

- Podpora až 1000 připojených jednotek (GV-People Counter, GV-VMS/NVR)

- Vyhodnocování výsledků videoanalýzy (počítání osob, počítání tváří) z jednotek GV-People Counter, GV-VMS/NVR

- Zobrazení Heat Maps z GV-VMS

- Real-time nebo denní/ měsíční/ roční reporty a grafy

- Emailová nebo I/O notifikace při překročení nastavených limitů přítomnosti osob

- Přístup k datům ze smartphone Android/iPhone/iPad

- Možnosti seskupování připojených jednotek pro hromadnou analýzu

- Vzdálený přístup k záznamům GV-VMS/NVR

 

 

 

Bližší informace naleznete na našem produktovém webu nebo se nás ptejte na obvyklých kontaktech. 

 

Za Secutech CZ s.r.o.

Milan Pekárek

 

 

 

 

 

 

 

Čekejte prosím...